CÔNG TY LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ

Lô C30A/L, Đường 2G KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

0938 27 27 35   -   hieunhan112@gmail.com