CÔNG TY LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ

Lô C30 A/I, Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

0932.673.639   -   mikkohuongxua.intermix@gmail.com