Đối tác nước ngoài

| Công ty

H&L Wholesale Food Corporation là nhà phân phối chính thức của Công ty Liên doanh Bột Quốc tế tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, H&L Wholesale Food Corporation phân phối các sản phẩm của Mikko tại một số siêu thị sau: 

Siêu thị Hồng Kông
Siêu thị Hồng Kông

Siêu thị Hawaii
Siêu thị Hawaii

Siêu thị S.G
Siêu thị S.G

  • Giới thiệu công ty
  • Hệ thống nghiên cứu
  • Chứng nhận chất lượng
  • Đối tác nước ngoài