CÔNG TY LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ

Lô C30 A/I, Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

19003089   -   intermix2003@yahoo.com.vn